Dr hab. Paweł Bukowiec prof. UJ

Jestem historykiem literatury, absolwentem filologii polskiej UJ, uważam się za wychowanka prof. Tadeusza Bujnickiego. Interesuję się antropologią pogranicza: dwu- i wielojęzycznością literacką, kwestiami tożsamości i jej (re)konstruowania etc. Frapują mnie zagadnienia reprezentacji i podmiotowości, a także teoria wiersza. Sądzę, że najważniejszym rysem mego myślenia o literaturze jest brak zaufania do kategorii ogólnych (z kategorią „literatura" włącznie), narzucających tekstom określone i ograniczone miejsce wśród innych tekstów.

Jestem redaktorem naczelnym czasopisma literaturoznawczego “Wielogłos”

Moje książki autorskie:

Różnice w druku: Studium z dziejów wielojęzycznej kultury literackiej na XIX-wiecznej Litwie, Kraków 2017.

Metronom: O jednostkowości poezji „nazbyt" rytmicznej, Kraków 2015.

Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej: Rzecz z pogranicza polonistyki, Kraków 2008.

Moje najważniejsze prace edytorskie:

Žemaičių Šlovė / Sława Żmudzinów: Antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830, Kraków 2013.

Kazimierz Bujnicki, Pamiętniki (1795-1875), Kraków 2001.

e-mail: pawel.bukowiec@uj.edu.pl