dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ

dr hab., prof. UJ, literaturoznawca, kulturoznawca, tłumacz. Początkowo jego zainteresowania dotyczyły poezji współczesnej w kontekście filozoficznym (Miłosz i filozofia, Kraków 1997). Badacz pograniczy kulturowych (Na pograniczach literatury, współred., Kraków 2012), autor monografii o wielokulturowości dawnych kresów północno–wschodnich Rzeczypospolitej (Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008, ang. Absent Culture. The Case of Polish Livonia, Frankfurt/M 2013). Wydawca pism polsko–inflanckiego pisarza Gustawa Manteuffla (G. Manteuffel, Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich, Kraków 2007, Pisma wybrane Gustawa Manteuffla, tom I: Inflanty Polskie oraz Listy znad Bałtyku, Kraków 2009, tom II: Portrety miast inflanckich. Pieśni gminne, Białystok 2013). Współredaktor (wraz z J. Fazanem) tomu BN Żagary. Antologia poezji, Wrocław 2020. Jest także współredaktorem serii Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives wyd. Peter Lang Verlag.

Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na relacjach kolonialnych, postkolonialnych i postzależnościowych w kulturze Polski i Europy Środkowej. W kulturowych interpretacjach literatury skupia się na perspektywie pogranicznej i postkolonialnej jako antynomicznych dyskursach wpisanych w tekst. Oprócz seminarium magisterskiego poświęconego studiom postkolonialnym prowadzi zajęcia z poetyki i teorii literatury oraz kultury popularnej. Jeszcze innym polem jego zainteresowań badawczych jest kulturowy aspekt gier komputerowych.

Uprawia również pisarstwo popularne, jest autorem powieści kryminalnych (Ludzie w nienawiści, Katowice 2014; Mroczny krąg, Katowice 2015; Z otchłani, Katowice 2016; Oszpicyn, Warszawa 2017; Wiatraki, Warszawa 2018; Skowyt nocy, Warszawa 2020).

 

Email: krzysztof.zajas@uj.edu.pl